ชุดพื้นเมืองล้านนา ผ้าซิ่น

ชุดพื้นเมืองทางล้านนา ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวล้านนาหรือว่าภาคเหนือ หากคุณได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือ คุณจะได้เห็นว่าชุดพื้นเมืองล้านนาของแต่ละจังหวัดในภาคเหนือนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีชุดพื้นเมืองล้านนาอีกแบบหนึ่ง

ชุดพื้นเมืองล้านนา ชุดพื้นเมืองล้านนา ชุดพื้นเมืองล้านนา ผ้าซิ่น xn c3c2ah2gl4jd 683x1024

ผ้าซิ่นตีนจก แม่แจ่ม เชียงใหม่

ผ้าซิ่น ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นพวกผ้าซิ่นตีนจก ของทางแม่แจ่ม ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ผู้คนจากภาคต่าง ๆ ที่ชื่นชอบผ้าซิ่นมักจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ และชุดพื้นเมืองล้านนาที่เราเห็นในปัจจุบันก็จะมีทั้งแบบผ้าที่ทอจากมือและแบบผ้าทอจากโรงงาน หากว่าเป็นผ้าทอมือจะมีราคาสูงมากเมื่อนำมาตัดเย็บเป็นชุดพื้นเมืองลานนา

Tagged , ,

ใส่ความเห็น

You have to agree to the comment policy.

×

E-mail Preview :

Would you please buy this awesome piece for me dear? :)

SHOP NOW

Options & Settings

Line
Messenger
Messenger
Line