FAY LANNA

ชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา

ร้านชุดพื้นเมือง ผ้าฝ้ายล้านนา

จำหน่าย ชุดพื้นเมือง เสื้อผ้าป่าน ชุดแม้นเมือง ชุดเจ้านาง ชุดไทยเขิน แม่หญิงแพรนวล เสื้อปั้ด เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าถุง ผ้าซิ่น ชุดไทยล้านนา ชุดเมือง เสื้อพื้นเมือง ชุดพื้นเมืองผ้าฝ้าย อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการใส่ ชุดพื้นเมืองสวยๆ ออกแบบตัดเย็บและจำหน่าย ชุดล้านนาประยุกต์ และเสื้อผ้าเมืองพื้นบ้าน ผ้าทอแม่แจ่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่